Kontaktpersoner

mats

Mats Olsson

Verksamhetsledare
Kalmar Science Park AB
070-52 11 694

mats.olsson@kalmarsciencepark.se

nova

Katharina Hultgren

Atrinova Affärsutveckling

070-378 69 57

katharina.hultgren@atrinova.se

Sandra Ruuda

Företagsfabriken i Kronoberg AB

070-317 18 55

sandra.ruuda@foretagsfabriken.se

stefan

Stefan Uppman

Videum Science Park

070-357 43 17

stefan.uppman@videum.se

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.