Nu sätter hösten igång - nästa investerarträff den 16 oktober

  • 2017-10-16
  • 16:00

Dag:       16: e oktober 2017 kl. 16:30 till kl. 20.00 inkl. föredrag och förtäring- ( 200 kr självkostnadspris för icke medlemmar och det går mycket bra att bjuda med dig en annan person )

Plats:     Växjö – Videum Science Park, Framtidsvägen 18 ( Hus Echo)

Här kommer inbjudan till dig till träffen där du ges möjlighet att lyssna på¥ presentationer av tidiga tillväxtföretag från sydostregionen som söker kapital och partner. Tre-fem tillväxtföretag från Kalmar- och Kronobergsregionen kommer presenterar sig.

Investeringsträffen är en mötesplats för företag i tillväxtfas och potentiella investerare i Sydost. Att delta vid träffen innebär inte att du måste investera något. Om något företag är intressant och ni vill ha en vidare kontakt, bokar du och företaget själva det. Inbjudan går ut till 160 personer, i huvudsak från Kalmar- och Kronobergsregionen. Vid tidigare investeringsträffar har mellan 20-30 personer kommit för att lyssna och få information om tillväxtbolagen. Bolag söker oftast kapital mellan 1-5 mkr

Investeringsträffen arrangeras av Atrinova Affärsutveckling AB, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB och Videum AB.

Information: Mats Olsson, mats.olsson@kalmarsciencepark.se, 070-5211694

Anmälan:  senast 12:e oktober  2017 till katja.schafer@kalmarsciencepark.se, 0480 45 34 25, ange eventuell specialkost!

Välkommen !

 

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.