Söker du och ditt företag kapital för expansion?

  • 2017-10-16
  • 17:00

Till den 16 oktober 2017 tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.

Anmälan
Din intresseanmälan skickar du till mats.olsson@kalmarsciencepark.se. Intresseanmälan görs genom att du skriver ett enkelt mail. Inga dokument behövs. Därefter har vi en kontakt för att se om investeringsträffen är rätt för dig. Investeringsträffen för utvalda företag är den 7 december 2017. Vid investeraträffarna deltar ca 20-tal investerare.

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.