Om Investerare Sydost

Investerare Sydost är en non-profit organisation som hjälper entreprenörer med tillväxtbolag att träffa nätverkets privatinvesterare.

Nätverket består av investerare som är personer som privat eller via sitt bolag går in och investerar i tidiga tillväxtbolag i expansionsfas. Nätverket drivs i huvudsak ideellt.

Nätverket har startat med hjälp av Atrinova Affärsutveckling, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Kronoberg, Tillväxtverket och Videum AB

Bakgrund

Nätverket skapades utifrån ett behov av att stödja tillväxtbolag med tillgång till tidig finansiering och att skapa en arena där entreprenörsbolag kan träffa investerare i Sydostregionen.

Vi riktar oss primärt till två målgrupper:

  • Investerare & affärsänglar i Kalmar län- och Kronobergs-regionen.
  • Start-ups och etablerade företag (i första hand från Sydost-regionen)

För vilka vi erbjuder en rad olika aktiviteter:

  • Investerarträffar – lunchträffar, bolag som söker investerare presenterar sig.
  • Föredrag – lyssna på föredrag om att agera som investerare
  • Nätverk – utbyt erfarenheter, hitta synerginvesterare
  • Diginvest – nätverk i projektformat för kvinnor i syfte att öka intresse för och kunskap om affärsängelverksamhet

Se när nästa aktivitet sker

Styrande

Nätverkets styrande grupp består av:

Sandra Ruuda
Ulf Hultqvist
Katharina Hultgren
Lennart ”Nicke” Erlandson
Mats Olsson
Stefan Uppman
Robert Wahlquist

Uppstarten stöds av Atrinova Affärsutveckling, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Kronoberg, Tillväxtverket och Videum AB

Atrinova_114_80px Connect_114_80px Företagsfabriken_114_80px KalmarSP_114_80px Regförb_114_80px Tillväxtverket_114_80px Videum_114_80px

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.