Hoppa till innehållet

Om Investerare Sydost

Investerare Sydost är en non-profit organisation som hjälper entreprenörer med tillväxtbolag att träffa nätverkets privatinvesterare.

Nätverket består av investerare som är personer som privat eller via sitt bolag går in och investerar i tidiga tillväxtbolag i expansionsfas. Nätverket drivs i huvudsak ideellt.

Nätverket startade 2012 med hjälp av Atrinova Affärsutveckling, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Kronoberg, Tillväxtverket och Videum AB (Nuvarande Växjö Linnaeus Science Park).

Bakgrund

Nätverket skapades utifrån ett behov av att stödja tillväxtbolag med tillgång till tidig finansiering och att skapa en arena där entreprenörsbolag kan träffa investerare i Sydostregionen.

Vi riktar oss primärt till två målgrupper:

  • Investerare & affärsänglar i Kalmar län- och Kronobergs-regionen.
  • Start-ups och etablerade företag (i första hand från Sydost-regionen)

För vilka vi erbjuder en rad olika aktiviteter:

  • Investerarträffar – lunchträffar, bolag som söker investerare presenterar sig.
  • Föredrag – lyssna på föredrag om att agera som investerare
  • Nätverk – utbyt erfarenheter, hitta synerginvesterare
  • Diginvest – nätverk i projektformat för kvinnor i syfte att öka intresse för och kunskap om affärsängelverksamhet

Se när nästa aktivitet sker

Styrande

Nätverkets styrande grupp består av:

Hans Svegmar
Ulf Hultqvist
Katharina Hultgren
Mats Olsson
Stefan Uppman
Robert Wahlquist
Kalle Blohm

Atrinova_114_80pxFöretagsfabriken_114_80px KalmarSP_114_80px

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.