Så här går det till

entrepreneur

För dig som är

entreprenör

  1. Första kontakten är en informationskontakt via möte eller telefon.
  2. Därefter stödjer Investerare Sydost dig i en förberedelseperiod med 1-2 individuella rådgivningsmöten i ditt arbete att ta fram dokument t ex sammanfattning av affärserbjudandet (executive summary) och presentationsunderlag. Det finns mallar till detta som du erhåller.
  3. Mellan träffarna med oss arbetar du med att ta fram innehållet till materialet som ska presenteras samt läggas in i GUST som är det digitala verktyg som används för att presentera företaget för investerarna.
  4. Under förberedelseperioden ingår också att testa ditt investeringserbjudande och presentation inför en panel på 3-5 personer. Presentationen är till för att såväl du som företagare och representanter för nätverket ska känna om företaget är redo för den slutliga investeringsträff eller om det behövs mer tid. Hela förberedelseperioden pågår under 1-1,5 månader och avslutas med en investeringsträff.
  5. Presentationslunchen är ett ”skyltfönster” där du och tre andra bolag presenterar sig för investerare ur nätverket Investerare Sydost. Finner du och någon av investerarna intresse så fortsätter ni kontakten på egen hand. Även andra typer av matchningar mellan investerare och entreprenör kan ske.
investors

För dig som är

investerare eller affärsängel

Som ansluten till nätverket blir du inbjuden till investerarträffar som vi kallar Presentationsluncher. Där får du vid samma tillfälle höra tre till fem tillväxtföretag som står inför expansion och söker kapital och partner presentera sig och sina planer.

Du blir också inbjuden till seminarer som Investerare Sydost arrangerar. Det är vid dessa investerarträffar som investerare och entreprenörer i huvudsak får kontakt med varandra. Ett ypperligt tillfälle för båda parter att finna nya affärsmöjligheter!

Det finns inga krav på att investera vid Presentationslunchen och vi genomför dem 4-5 gånger per år. Viktigast att man är intresserad av att lyssna efter företag. Presentationslunchen är ett skyltfönster och finner du intresse i ett bolag så fortsätter ni kontakten på egen hand. Som ansluten till nätverket erhåller du ett deal-flow av lovande tillväxtföretag som söker riskkapital.

Via matchningsverktyg GUST får du också via webben tillgång till information kring bolagen Investerare Sydost får kontakt med.

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.