Hoppa till innehållet

Anna Aspgren informerar om Ida Inwest

  • 2021-04-16
  • 11:30
Vid årets andra DigInvest-aktivitet inom Investerare Sydost får vi lyssna till Anna Aspgren, som sedan 2020 är ordförande i Ida Inwest, en ideell förening för kvinnor som vill investera i nystartade bolag. Anna kommer att informera om starten av Ida Inwest och resan till dagens förening. Vi får bland annat svar på frågor om varför Ida Inwest startade, hur föreningen fungerar, vilka kan vara med och mycket annat.

Mer om Anna
Anna har lång erfarenhet av industriell forskning och utveckling samt har varit med och byggt upp Chalmers Innovationskontor. Hon driver sedan 15 år ett eget konsultbolag med fokus på stöd till på innovationsprojekt i samverkan mellan industri, akademi och offentlig sektor. Anna brinner för att idéer och resultat från forskning och projekt skall omsättas till nytta i samhället genom nya eller befintliga verksamheter. För att det skall lyckas är hållbarhet i alla dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljö – en viktig faktor. 

Målgrupp
Den här aktiviteten riktar sig till kvinnor inom området för Investerare Sydost, som vill veta mer om olika former för kvinnligt nätverkande som finns inom affärsängelområdet. Målet med DigInvest är att få fler kvinnor nyfikna på, kunniga och engagerade i affärsängelverksamhet. Det är genom nätverkande i olika former som man kommer i kontakt med intressanta bolag, likasinnade och lär sig mer. 

Tid och anmälan
Vi följer de riktlinjer som finns gällande Covid-19 vilket innebär att träffen den 16 april kommer att genomföras digitalt via Zoom. Länk skickas ut precis innan träffen drar igång.

Datum: fredag 16 april
Tid: 11.30-12.30
Plats: Online

Välkommen! Övning ger färdighet!

Info/kontakt
Anna-Karin Swärd, 
Samordnare inom DigInvest,
anna-karin.sward@capiro.se 
070-586 25 79

Affärsänglar är viktiga för Sverige och framtiden!
Såväl kvinnor som män behöver vara med och påverka vilka som blir framtidens företag. Det är genom nya företag som Sverige får ett mer differentierat näringsliv och säkrar sin välfärd. 
 
Affärsänglar:

  • Möjliggör för startups att etablera sig och expandera.
  • Tillför inte bara kapital utan även kompetens och kontaktnät.
  • Påverkar möjligheten till kommande kapitalanskaffning.
  • Påverkar vilka som får möjlighet att bli framtidens företag.

DigInvest är en aktivitet inom Digital Business 2 som drivs inom Kalmar Science Park med medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län. Aktiviteterna inom DigInvest arrangeras i samarbete med Investerare Sydost och är kostnadsfria för deltagarna. 

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.