Hoppa till innehållet

Söker du kapital för expansion? Hör av dig!

  • 2018-01-15
  • 17:00

Till den 15 januari 2018 tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.

Anmälan
Din intresseanmälan skickar du till mats.olsson@kalmarsciencepark.se.
Intresseanmälan görs genom att du skriver ett enkelt mail. Inga dokument behövs. Därefter har vi en kontakt för att se om investeringsträffen är rätt för dig. Investeringsträffen för utvalda företag arrangeras den 8 mars 2018. Vid investerarträffarna deltar ca ett 20-tal investerare.

För vem? 
Driver du ett företag i Kalmar- och Kronoberg som står inför tillväxt och har kapitalbehov för att växa ut på större marknader och utöka organisationen mm? Är det ett mindre bolag med stor tillväxtpotential där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att din verksamhet och era produkter och tjänster ska nå ut nationell och gärna internationell? Finns det klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr (har ibland varit upp till 10-15 mkr) etc?
Då kan investerarträffen vara något för ditt företag. Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.