Hoppa till innehållet
Mats Olsson

Har du kontakt med tillväxtföretag som söker ägarkapital?

  • 2016-03-21
  • 17:00

Har du kontakt med tillväxtföretag som söker ägarkapital?
Till den 21 mars tar vi emot intresseanmälan från företag i Sydost-regionen som är i tillväxtskede och söker expansionskapital.
Nästa investeringsträff är den 27 april. Vid investerarträffarna deltar ca 20-tal investerare.

Information
Har du kontakt med företag i Kalmar- och Kronoberg i tillväxtfas som vill ta nästa steg i tillväxt, oftast i ett kapitalbehov för att nå ut på större marknader och utöka organisationen, är ett mindre bolag med stor tillväxtpotential där privatinvesterares medel kan vara avgörande, skalbar affärsmodell, nationell och gärna internationell potential, gärna finns ute på marknaden eller ska ut, ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr ( har ibland varit upp till 10-15 mkr) e t c.

Vi söker bolag från olika branscher, men som vill göra en digital satsning eller har en digital inriktning.

I Sydostregionen har vi tillsammans med andra samverkansorganisationer i Kalmar- och Kronoberg län under 2012 startat ”Investerare Sydost”. Ett nätverk som består idag av en lista på 150 personer i Sydostregionen som till och från är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag. Vi arrangerar möten mellan dessa investerare och tillväxtföretag i sydost-regionen som söker kapital och kompetenspartner.

Info/Kontakt
Mats Olsson, Kalmar Science Park, mats.olsson@kalmarsciencepark.se, 070-521 16 94

 

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.