Hoppa till innehållet

Var med och påverka DigInvest-aktiviteterna för 2022

  • 2022-02-25
  • 12:00

Årets första DigInvest-aktivitet blir ett digitalt lunchmöte. Vi avvaktar fysiska möten tills vi har sett hur Omikron ”landar”. Tanken med årets första träff är att vi tillsammans sätter upp planerna för kommande DigInvest-aktiviteter utöver våra fyra ”Eftersnack till investerarträffarna”. Under våren blir det två ordinarie investerarträffar inom Investerare Sydost den 9 mars och 19 maj och sedvanligt eftersnack 11 mars och 20 maj.

Är det något specifikt som vi vill läras oss mer om? Någon intressant föreläsare vi vill bjuda in? Under vilka former vill vi träffas? Digitalt eller fysiskt? Bästa veckodag och tid för nätverkande?

Välkommen att vara med och påverka!

Målgrupp
Primärt kvinnor som är nyfikna på affärsängelverksamhet och vill lära sig mer.

DigInvest
Målet med DigInvest är att få fler kvinnor nyfikna på, kunniga och engagerade i affärsängelverksamhet. Det är genom nätverkande i olika former som man kommer i kontakt med intressanta bolag, likasinnade och lär sig mer. 

Fredagen 25 februari, 2022
Klockan 12.00 – 12.45

Info/kontakt/frågor
Anna-Karin Swärd, 
Samordnare DigInvest inom Investerare Sydost
anna-karin.sward@capiro.se 
070-586 25 79

Om Investerare Sydost
Sydostregionen driver tillsammans med andra samverkansorganisationer i Kalmar- och Kronoberg län Investerare Sydost. Ett nätverk som idag består av en lista på över 200 personer i Sydostregionen som till och från är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag. Vi arrangerar möten mellan dessa investerare och tillväxtföretag i
sydostregionen som söker kapital och kompetenspartner.

Investerare Sydost är en non-profitorganisation.

Affärsänglar är viktiga för Sverige och framtiden!
Såväl kvinnor som män behöver vara med och påverka vilka som blir framtidens företag. Det är genom nya företag som Sverige får ett mer differentierat näringsliv och säkrar sin välfärd. 
Affärsänglar:
• Möjliggör för startups att etablera sig och expandera.
• Tillför inte bara kapital utan även kompetens och kontaktnät.
• Påverkar möjligheten till kommande kapitalanskaffning.
• Påverkar vilka som får möjlighet att bli framtidens företag.

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.