Söker ditt bolag kapital?

  • 2021-08-31
  • 10:00

Intresseanmälan fram till den 31 augusti!

Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 31 augusti tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital. Årets tredje investerarträff går av stapeln 6 oktober.

Anmälan
Fyll i formuläret nedan – företagsnamn, kontaktuppgifter och en kort beskrivning av företaget.

För vem? 
– För företag som växer och behöver kapital för att nå ut på större marknader eller utöka organisationen, mm. I första hand bolag i sydostregionen.
– Mindre bolag med stor potential att växa där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att verksamhetens produkter och tjänster ska nå ut nationellt och gärna internationellt.
– Det ska finnas klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr, har ibland varit upp till 10-15 mkr.

I dessa fall kan investeringsträffen vara något för ditt företag!
Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.

Hur går det till? 
Arbetsgången inför en investerarträff kan du läsa om HÄR!

Info / kontakt / Frågor
Mats Olsson,
Kalmar Science Park
mats.olsson@investeraresydost.se
070-521 16 94
www.investeraresydost.se

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig.